Profesjonalna lampa halogenowa AS46560 marki AS Schwabe

January 3rd, 2012

Dobrze oświetlone miejsce pracy ułatwia poprawne i precyzyjne wykonywanie zadań. Bez względu na to, czy pracujemy w warsztacie, czy na budowie lub też w domu podczas remontu, źródło oświetlenia jest niezwykle istotne, gdyż gwarantuje bezpieczeństwo wykonywanych prac. Przenośna lampa halogenowa AS46560 marki AS Schwabe wyposażona w żarnik o mocy 400 W oświetli każde ciemne pomieszczenie.

Lampa halogenowa AS46560 renomowanej niemieckiej marki AS Schwabe, jednego z wiodących producentów i dystrybutorów osprzętu elektrotechnicznego w Niemczech, wyróżnia się nadzwyczaj solidną budową i konstrukcją z wykorzystaniem najlepszych materiałów. Polecana jest przede wszystkim do użytku profesjonalnego w różnego typu warsztatach, jak również na placu budowy czy podczas remontu. Solidna, stabilna podstawa z rękojeścią gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Ergonomiczny uchwyt nowej lampy AS Schwabe daje pewne trzymanie i pozwala na przenoszenie tej lampy bez większego wysiłku. Mocna konstrukcja stelaża zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, gdyż oprawa wykonana jest z wysokociśnieniowego odlewu aluminium. Z kolei żarnik RS7 o mocy 400 W pozwala na oświetlenie przestrzeni bardzo jasnym światłem. Lampa halogenowa marki AS Schwabe, dostępna w ofercie firmy Lange Łukaszuk posiada 2 metrowy przewód zasilający. Dzięki klasie szczelności „IP44” oraz przewodowi zasilającemu z izolacją z neoprenu produkt przeznaczony jest również do pracy na zewnątrz. Właściwa konstrukcja obudowy lampy zapewnia odpowiednie odprowadzanie ciepła i długotrwała pracę bez uszkodzeń. Hartowane szkło reflektora dodatkowo zabezpieczone jest metalową osłoną. Specjalna kratownica chroni przed przypadkowym uszkodzeniem obudowy szklanej lub przed poparzeniem o gorące szkło. Wysokiej jakości odbłyśnik zapewnia skuteczna propagację światła.

Przenośna lampa halogenowa AS46560 marki AS Schwabe, fot. Lange Łukaszuk

Przy pracach wykończeniowych, związanych z precyzją wykonania lub pracy wykonywanej po zmroku bardzo ważnym elementem jest właściwe oświetlenie miejsca pracy. Lampa AS Schwabe AS46560 daje nam możliwość wykorzystania światła tam, gdzie jest ono potrzebne. Lekka, przenośna konstrukcja pozwala ustawiać ją w odpowiednim miejscu tak, aby można w nim bezpiecznie i efektywnie pracować.

Categories: Uncategorized

Tags: , , , , , , No Comments

Zmiany w Zarządzie Südzucker Polska S.A.

January 3rd, 2012

Decyzją Rady Nadzorczej Südzucker Polska S.A. z dnia 30 listopada 2011 roku zmianie uległa struktura Zarządu spółki. Z dniem 1 stycznia 2012 roku dotychczasowy 4-osobowy skład Zarządu został zmniejszony do dwóch osób. Pozostał w nim Piotr Chrobot, a na nowego członka powołano Marka Wójcika.

Z Zarządu odwołani zostali dr Rainer Schechter, Norbert Bücherl i Adam Sebzda. Dr Rainer Schechter związany był z Polską od 2000 roku, pełniąc od 2007 roku funkcję Prezesa Zarządu, a wcześniej, od 2003 roku – członka zarządu. Norbert Bücherl był w strukturach Südzucker Polska S.A. od 1997 roku, pełniąc od roku 2003 funkcję członka zarządu. Dr Rainer Schechter i Norbert Bücherl powracają do spółki macierzystej – Südzucker AG w Niemczech, gdzie obejmą nowe funkcje.

Piotr Chrobot w strukturach Südzucker Polska S.A. jest od 2004 roku. Na członka zarządu powołany został w 2007 roku. Dotychczas odpowiedzialny był za sprawy finansowe spółki. Teraz przejmie również obszary sprzedaży, marketingu, PR, jakości i IT. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prywatnie miłośnik wspinaczki wysokogórskiej i żeglarstwa morskiego. Interesuje się kinem alternatywnym i fotografią. Żonaty, ma 2 dzieci.

Marek Wójcik z branżą cukrowniczą związany jest od 1984 roku. W strukturach Südzucker Polska S.A. od 1990 roku. Przez ostatnie lata pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew”. W Zarządzie Südzucker Polska S.A odpowiada za obszar surowca, techniki i produkcji, inwestycji, bioenergii oraz HR. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Prywatnie interesuje się literaturą historyczną, kuchnią międzynarodową i chętnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych. Żonaty, ma 1 syna.

Categories: Uncategorized

Tags: , , , No Comments

Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski, czyli rzecz o formach zatrudnienia

January 3rd, 2012

Form zatrudnienia mamy wiele, natomiast nawiązanie stosunku pracy zachodzi w ściśle określonych sytuacjach. Kiedy mamy z nimi do czynienia?
Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z wielu drobnych, aczkolwiek znaczących niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na nasze prawo do różnego typu świadczeń. Nie każda forma zatrudnienia uprawnia do zasiłku czy prawa do emerytury. Warto więc rozważnie zawierać umowę z pracodawcą.
Formy nawiązania stosunku pracy
Nawiązanie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą występuje nie tylko w następstwie podpisania umowy o pracę. Dochodzi do tego również w wypadku powołania. W taki sposób jest nawiązywany stosunek pracy z niektórymi pracownikami służby państwowej, m.in. w wojsku czy też służbie zdrowia. Co istotne, pracownik, który został zatrudniony na podstawie powołania, może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska. Taka sytuacja jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy o pracę.
Mianowanie to inna forma nawiązywania stosunku pracy. Występuje ona bardzo często w przypadku niektórych grup pracowników państwowych, m.in. urzędników administracji państwowej, sędziów i prokuratorów, funkcjonariuszy policji, żołnierzy w służbie zawodowej. Mianowanie jest traktowane jako jednostronny akt organu państwowego. Powstanie stosunku pracy jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody od mianowanego (pracownika) w postaci przyjęcia przez niego nominacji.
Formą zatrudnienia, w której obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika wynika z wyboru, nosi tę samą nazwę, czyli „wybór”. Kto jest zazwyczaj zatrudniany w ten sposób? Są to chociażby członkowie władz organizacji społecznych pracujący etatowo, członkowie zarządu spółdzielni i spółek kapitałowych, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutami obsadzanie kierowniczych stanowisk wymaga aktu wyboru.
W zależności od tego, do jakiej grupy pracowników się zaliczamy, stosunek pracy będzie nam przysługiwał odpowiednio w jednej z wyżej wymienionych form.
Formy zatrudnienia
Bardzo często zdarza się, że pracodawcy preferują inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. Poza pracą tymczasową mamy tu do czynienia także z np. z umową o dzieło. Jest ona o tyle niekorzystna, iż nie zapewnia pracownikowi niemal żadnych dodatkowych świadczeń czy uprawnień poza wynagrodzeniem za wykonaną pracę. Nie wlicza się ona do okresów składkowych, ponieważ w okresie jej obowiązywania nie są odprowadzane żadne składki. Osoba, która często korzysta z takich umów, powinna także sama zapewnić sobie ubezpieczenie. Dużo korzystniejsza jest pod tym względem umowa-zlecenie, gdyż w jej przypadku (jeśli nie dotyczy ona studentów i osób po 26. roku życia) są odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Co jednak istotne, nie w każdym przypadku jest to obligatoryjne, a wielu pracodawców nie chce opłacać dodatkowych, dobrowolnych składek.
Praca tymczasowa to inna forma zatrudnienia, która, jak już jej sama nazwa wskazuje, ma charakter dorywczy, więc jest zazwyczaj traktowania jako forma „dorobienia”, a nie zarabiania na życie.
Samozatrudnienie jest dość często występującą formą zatrudnienia. Dlaczego? Wynika to z jednej strony z traktowania jednoosobowej działalności jako okresu przejściowego, po którym dany przedsiębiorca zakupi sprzęt, zatrudni pracowników, a tym samym rozwinie swój biznes. Niekiedy jest to wynik działania liczącego na oszczędności szefa, który jako warunek zatrudnienia podaje konieczność prowadzenia własnej działalności. Warto dodać, że ponadto istnieje też grupa zawodów, które w swoich planach zawodowych poprzestają na minimalnym, maksymalnie jedno- lub dwuosobowym zatrudnieniu. Można do nich zaliczyć adwokatów, architektów czy kierowców.
Rzadziej spotykanymi formami zatrudnienia są praca nakładcza oraz kontakt menedżerski. Ta pierwsza charakteryzuje się przede wszystkim ustaleniem minimalnej miesięcznej ilości pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy (jednocześnie jej wykonanie powinno zapewniać co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia). Kontrakt menedżerski stanowi natomiast odrębną ramową umowę o zarządzanie, która funkcjonuje niezależnie od zawartej umowy o pracę z tym samym podmiotem, np. na skutek wyboru pracownika na członka zarządu. Warto podkreślić, że kontrakt menedżerski występuje jako umowa o zarządzanie stanowiąca jedyną i samoistną podstawę rozliczeń pomiędzy stronami.
Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że nie wszystkie formy zatrudnienia są równie atrakcyjne i korzystne dla pracowników. Oczywiste jest, że najkorzystniejszą formą jest umowa o pracę, która w swojej istocie gwarantuje już pewne przywileje pracownicze. Nie musi to jednak oznaczać, że nie warto korzystać z innych form. Najważniejsze, aby robić to świadomie i zawsze rozmawiać z pracodawcą na temat najodpowiedniejszych warunków zatrudnienia.
Więcej informacji na temat rynku pracy, form pomocy z urzędu pracy można uzyskać po numerem telefonu Zielonej Linii – 19524.
Joanna Niemyjska (Zielona Linia)

Categories: Uncategorized

Tags: , , , , , , No Comments

Hello world!

June 11th, 2009

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Categories: Uncategorized

1 Comment

Feed

http://www.arty.hostil.pl /