Stanowisko SOFORT GmbH w związku z artykułem na PRNews.pl z dnia 26 kwietnia 2016 r.

May 12th, 2016

Stanowisko SOFORT GmbH w związku z artykułem na PRNews.pl z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Konkurencja na rynku płatności jest bardzo pożądana. Trzeba jednakże jednoznacznie stwierdzić, że przestarzałe lub drogie rozwiązania sukcesywnie będą tracić udziały w rynku na rzecz wygodniejszych, tańszych i nowocześniejszych narzędzi. PSD2 stanowi akcelerator tego procesu, co pozytywnie przyczyni się do rozwoju e-commerce, ale także naszej firmy.

Aktualnie przez SOFORT jest przetwarzane ponad 5 mln transakcji miesięcznie w 13 krajach UE. W dużym stopniu do implementacji tej metody płatności sprzedawców zachęcają jej zalety w skali handlu międzynarodowego. W tym przypadku banki zawiodły
i nie stworzyły narzędzia, które daje takie możliwości jak SOFORT i zaspokaja potrzeby wielu sklepów online.

Bankowość elektroniczna oparta o metody e-płatności, które mogą służyć każdemu konsumentowi posiadającemu konto z bankowością internetową zupełnie zmieni rynek płatności. W wielu krajach banki zauważyły już wartość oferowaną przez SOFORT i współpracują z naszą firmą oraz polecają ją swoim klientom (np. Raiffeisen, Bawag PSK – austriacki bank pocztowy, DKB-Bank, jeden z czołowych banków internetowych w Niemczech, etc.).

W całej Europie ponad 36 000 sklepów internetowych współpracuje z SOFORT przeprowadzając tą metodą płatności ponad 5 milionów transakcji miesięcznie. Oprócz Polski, SOFORT jest dostępny również w: Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, na Węgrzech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.

W związku z publikacją wspomnianego artykułu, chcielibyśmy oświadczyć że:

SOFORT jest oficjalnie zatwierdzony przez niemieckie organy ds. ochrony danych. Działanie SOFORT jest zgodne z prawem. Chcemy również dodać, że w sprawie kwestii płatności internetowych, polskie władze są w stałym kontakcie z niemieckimi.

Model biznesowy SOFORT opiera się o dyrektywę PSD2. Ponadto, w okresie przejściowym wdrażania dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą zagwarantować istniejącym już firmom, takim jak SOFORT, odpowiednią ochronę przed próbami ich blokowania, i swobodnego hamownia ich rozwoju. Przy tej okazji chcielibyśmy również wyrazić naszą radość z faktu, że Polska również głosowała za przyjęciem PSD2.

Niemiecki Urząd Antymonopolowy prowadził postępowanie przeciwko bankom oraz należącej do banków konkurencji SOFORT, które starały się utrudniać naszej firmie prowadzenie działalności na rynku niemieckim. Sprawa ta spowodowała, że SOFORT coraz bardziej zaczęły się interesować podmioty działające w e-commerce oraz media. Zachowanie naszych konkurentów oraz ich niekiedy brutalne próby powstrzymania SOFORT tylko nas utwierdzają, że podążamy w dobrym kierunku.

Bardzo uważnie monitorujemy wszelkie próby działań mających na celu uderzanie w SOFORT na polskim rynku, a także informujemy o tych aktywnościach zarówno europejskie, jak i polskie władze, jak konkurenci reagują na sukces opracowanego i wdrożonego przez nas modelu biznesowego.

Dagmara Kruszewska, Country Manager, SOFORT Gmb

Categories: Uncategorized

Leave a comment

Leave a comment

Feed

http://www.arty.hostil.pl / Stanowisko SOFORT GmbH w związku z artykułem na PRNews.pl z dnia 26 kwietnia 2016 r.