Tag: TETA

Obsługa TAX FREE w TETA Constellation

January 3rd, 2012, No Comments

UNIT4 TETA udostępnia nową aplikację w pakiecie ERP TETA Constellation do wspomagania procesu zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym.
Aplikacja Zwrot VAT ułatwia i przyspiesza wystawianie dokumentu TAX FREE, który to dokument potwierdza sprzedaż na rzecz podróżnego, który nabył towar, wywiózł go poza terytorium Unii Europejskiej, zwrócił się do sprzedawcy o zwrot podatku i zwrot [...]

Feed

http://www.arty.hostil.pl / TETA