Tag: Umowa

Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski, czyli rzecz o formach zatrudnienia

January 3rd, 2012, No Comments

Form zatrudnienia mamy wiele, natomiast nawiązanie stosunku pracy zachodzi w ściśle określonych sytuacjach. Kiedy mamy z nimi do czynienia?
Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z wielu drobnych, aczkolwiek znaczących niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na nasze prawo do różnego typu świadczeń. Nie każda forma zatrudnienia uprawnia do zasiłku czy prawa do emerytury. Warto więc rozważnie [...]

Feed

http://www.arty.hostil.pl / Umowa